cabriole جزیره موریس ثروتمند انگلیسی

cabriole: جزیره موریس ثروتمند انگلیسی فرانسوی منطقه توریستی گردشگری تصاویر دیدنی

گت بلاگز بازار خودرو تولید چند سواری متوقف شد

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک شرکت خودروسازان راین متوقف شده است و از یک دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

تولید چند سواری متوقف شد

عبارات مهم : سواری

آبان ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک شرکت خودروسازان راین متوقف شده است و از یک دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید چند سواری متوقف شد

تولید VELA V۵ دیگر محصول این شرکت نیز با کم کردن ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۴۹ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

آبان ماه امسال تولید ام وی ام ۵۵۰ شرکت مدیران ماشین نیز متوقف شده است و از ۸۹۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس C۳۰ اتوماتیک شرکت خودروسازان راین متوقف شده است و از یک دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

همچنین تولید ام وی ام ۳۱۵ دیگر محصول مدیران ماشین نیز ۱۰۰ درصد کم کردن یافته و از ۶۰۰ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

در این مدت تولید لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰ سی سی شرکت کرمان موتور متوقف شده است و از ۲۳ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید لیفان ایکس ۵۰ دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شده است و از ۵۸۸ دستگاه در آبان ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید چند سواری متوقف شد

واژه های کلیدی: سواری | ماشین | محصول | موتور | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs